За индивидуални клиенти

Открий своя онлайн депозит, без да напускаш дома си!

Годишна лихва

business business

Посочи срок, валута, сума на своя депозит:

срок в месеци
валута
сума
Моля въведете сума в интервала от 2 000 BGN до 200 000 BGN или равностойността в евро.
сума в края на депозита

Предимства

 Защо Онлайн депозит от Д Банк?

Защо Онлайн депозит от Д Банк?

Защото вече може да станеш клиент на Д Банк без да посещаваш банката...

Какво повече ще получа?

Какво повече ще получа?

Получаваш безплатен, АКТИВЕН достъп до услугата за отдалечено банкиране Д Банк Онлайн и притежаваш...

Харесва ми! Какво да направя и колко време ще отнеме?

Процесът е много лесен и отнема само няколко минути.
(за помощ Кол център 0700 40 400)

Стъпка 1

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

Стъпка 2

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

Стъпка 3

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

Стъпка 4

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

Стъпка 5

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

Стъпка 6

Идентифицираш се успешно, чрез приложението и получаваш безплатен електронен подпис.

1

2

3

4

5

6

Чрез услугата Д Банк Онлайн е възможно да:

  • заявите платежна сметка с дебитна карта
  • излъчвате левови и валутни преводи
  • превеждате пари между своите сметки
  • плащате месечни задължения за комунални услуги
  • откривате неприсъствено различни депозитни продукти
Чрез услугата Д Банк Онлайн е възможно да: Чрез услугата Д Банк Онлайн е възможно да: